Bộ Giáo Trình MBA

Giáo Trình MBA

(Giáo trình được trình bày bằng PowerPoint, PDF, WORD)
* Vì bộ MBA số chuyên đề rất nhiều chúng tôi chỉ liệt kê các môn học*
1. Foundation
* Kế toán
* Thống kê: Các phương pháp nghiên cứu định lượng
* Nội dung cơ bản của quản trị doanh nghiệp
2. Organization Behaviar – Tổ chức Behaviar
3. Project management – Quản lý dự án
4. Marketing
5. Kế toán quản trị
6. Kinh doanh quốc tế
7. Thương mại điện tử – hệ thống thông tin
8. Corporate Finance – Tài chính doanh nghiệp
9. Kinh tế học quản trị
10. Quản trị chiến lược
11. Nghệ thuật đàm phán
12. Khởi nghiệp
13. Leadership – Lãnh đạo
14. Bài tập

Giá bộ giáo trình MBA : 990.000 Đ

** Ghi chú: Giá thị trường là 3.000.000 đồng.

Bạn cần hỗ trợ hoặc cần giải đáp liên quan đến tài liệu? Hãy comment bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ nhanh nhất. Email: tailieuchonloc.com@gmail.com

Leave a Comment: