Category Archives for Giáo trình Bài giảng

Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh chọn lọc

Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh chọn lọc

Bạn đang tìm kiếm bộ giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh để phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy hoặc trang bị kiến thức để phục vụ cho công tác quản trị chiến lược tại doanh nghiệp? Hãy sở hữu ngay bộ Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh được […]

Chi tiết

Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin

Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin

Giới thiệu Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin là bộ giáo trình dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế – Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng. Mục lục Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin […]

Chi tiết

Bộ giáo trình quản trị nguồn nhân lực chọn lọc

giáo trình quản trị nguồn nhân lực

Giới thiệu Bộ giáo trình quản trị nguồn nhân lực Bộ giáo trình quản trị nguồn nhân lực bao gồm các giáo trình chọn lọc từ các bài giảng quản trị nguồn nhân lực tại các trường Việt Nam và quốc tế kèm theo các tài liệu thực tiễn. Đối tượng sử dụng bộ giáo […]

Chi tiết

Bộ Giáo Trình CFO – Đào Tạo Giám Đốc Tài Chính

Giáo Trình CFO

Giám đốc Tài chính (CFO) có vai trò quan trọng đặc biệt trong doanh nghiệp và được xem là đỉnh cao của nghề tài chính. CFO cũng là một trong những ứng viên lý tưởng cho chiếc ghế CEO. Vị trí CFO luôn luôn là mục tiêu phấn đấu của người làm nghề Tài chính […]

Chi tiết

Bộ Giáo Trình CEO

Giáo Trình CEO

(Giáo trình điện tử được trình bày bằng PowerPoint) 1. Sứ mệnh của CEO 2. Quản trị chiến lược 3. Giao việc ủy quyền 4. Kiểm soát nội bộ 5. Giao tiếp 6. Lập kế hoạc & quản lý theo mục tiêu 7. Quản trị Marketing 8. Quản trị tiếp thị & thương hiệu 9. […]

Chi tiết

Bộ Giáo Trình MBA

Giáo Trình MBA

(Giáo trình được trình bày bằng PowerPoint, PDF, WORD) * Vì bộ MBA số chuyên đề rất nhiều chúng tôi chỉ liệt kê các môn học* 1. Foundation * Kế toán * Thống kê: Các phương pháp nghiên cứu định lượng * Nội dung cơ bản của quản trị doanh nghiệp 2. Organization Behaviar – […]

Chi tiết

Bộ Tài Liệu CFA Level1, Level2, Level3 [ Free Download ]

Tài Liệu CFA

Bộ Tài Liệu CFA Level1, Level2, Level3 định dạng PDF [ Free Download ] Bộ tài liệu này đang được hoàn tất. Bạn cần bộ tài liệu này vui lòng liên hệ để được nhận free.

Chi tiết