Cẩm nang tài liệu khóa học đầu tư cổ phiếu dài hạn

Cẩm nang tài liệu khóa học đầu tư cổ phiếu dài hạn

Cẩm nang tài liệu hướng dẫn đầu tư cổ phiếu dài hạn trang bị kiến thức kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu dài hạn đạt tỷ suất lợi nhuận cao và bền vững.

Đầu tư cổ phiếu dài hạn được hiểu đơn giản là việc nhà đầu tư mua những cổ phiếu tăng trưởng tốt ở mức thấp. Sau đó nắm giữ trong một thời gian dài (thường là trên 1 năm). Rồi bán ra thị trường khi giá đã tăng đáng kể. Đây được coi là chiến lược chung của các nhà đầu tư.

Nhưng làm sao để đầu tư cổ phiếu dài hạn thành công mang lại lợi nhuận cao và bền vững?

Câu trả lời chính là Cẩm nang tài liệu khóa học đầu tư cổ phiếu dài hạn.

Cẩm nang tài liệu khóa học đầu tư cổ phiếu dài hạn

Giá trị mang lại từ Cẩm nang tài liệu khóa học đầu tư cổ phiếu dài hạn

 • Đầu tư ngắn hạn, tức là mua rồi bán cổ phiếu trong ngắn hạn, có thể đạt tỷ suất lợi nhuận cao, nhưng cũng có thể lỗ lớn, rất rủi ro.
 • Đầu tư dài hạn, tức là trở thành cổ đông của các công ty kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững trên sàn chứng khoán thì sẽ đạt tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng, ít rủi ro hơn, bền vững hơn, nếu như chúng ta nắm vững phương pháp.
 • Cẩm nang tài liệu khóa học đầu tư cổ phiếu dài hạn giúp bạn hiểu rõ 2 phương pháp đầu tư dài hạn đạt tỷ suất lợi nhuận cao: phương pháp đầu tư theo trường phái giá trị và phương pháp chọn cổ phiếu và lập danh mục đầu tư.
 • Cẩm nang tài liệu khóa học đầu tư cổ phiếu dài hạn kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp học viên tự tin áp dụng vào thực tế đầu tư.
 • Cập nhật kiến thức hoàn toàn miễn phí.

Nội dung chi tiết Cẩm nang tài liệu khóa học đầu tư cổ phiếu dài hạn:

 • Tài chính cá nhân và đầu tư
 • Các nguyên tắc quan trọng trong đầu tư
 • Các loại hình đầu tư dành cho nhà đầu tư cá nhân nghiệp dư
 • Lãi suất đơn vs lãi suất kép
 • Cách tính lãi suất trong các loại sản phẩm
 • Các công cụ đầu tư liên quan đến vốn của doanh nghiệp
 • Gởi tiền ngân hàng
 • Trái phiếu
 • Đầu tư và điều hành doanh nghiệp
 • Đầu tư và không điều hành doanh nghiệp
 • Đầu tư bằng cách mua cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán
 • Tại sao các công ty lại IPO và niêm yết trên sàn chứng khoán
 • Đầu tư ngắn hạn cổ phiếu trên sàn
 • Đầu tư dài hạn cổ phiếu trên sàn
 • Đầu tư và không điều hành doanh nghiệp
 • Cổ phiếu vs Trái phiếu. Vốn chủ sở hữu vs Vốn nợ
 • Đọc và hiểu Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Nhóm chỉ số đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn
 • Nhóm chỉ số đo lường khả năng thanh toán dài hạn
 • Nhóm chỉ số đo lường hiệu quả quản lý tài sản
 • Nhóm chỉ số đo lường khả năng sinh lợi
 • Nhóm chỉ số đo lường giá trị thị trường
 • Phương pháp định giá sơ bộ bằng PE, PB
 • Cách tính tỷ suất lợi nhuận của các công cụ đầu tư
 • Cách tính tỷ suất lợi nhuận đúng của cổ phiếu trong ngắn hạn và dài hạn
 • Giá đóng cửa điều chỉnh: khái niệm, cách tính và cách tải
 • Các loại rủi ro. Rủi ro về tỷ suất lợi nhuận và độ lệch chuẩn
 • Phương pháp danh mục đầu tư
 • Áp dụng phương pháp danh mục đầu tư
 • Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp ước tính chi phí
 • Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp định giá tài sản (xẻ thịt)
 • Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh tương quan
 • Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền
 • Dòng tiền tự do của doanh nghiệp
 • Các chỉ số quan trọng trong việc tính toán giá trị nội tại
 • Tính giá trị nội tại 5 doanh nghiệp sản xuất thương mại, bất động sản
 • Phương pháp định giá ngân hàng, và các cổ phiếu tài chính
 • Tính giá trị nội tại của 5 ngân hàng
 • Phương pháp định giá CP Bất động Sản
 • Phương pháp danh mục đầu tư kết hợp với giá trị nội tại
 • Kiến thức về thị trường chứng khoán
 • Các nội dung quan trọng cần biết khi đầu tư chứng khoán

Ai nên sở hữu Cẩm nang tài liệu khóa học đầu tư cổ phiếu dài hạn:

 • Nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư cổ phiếu dài hạn
 • Nhà đầu tư muốn tiền đầu tư mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn

Bạn cần hỗ trợ hoặc cần giải đáp liên quan đến tài liệu? Hãy comment bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ nhanh nhất. Email: tailieuchonloc.com@gmail.com

Leave a Comment: