Thông Tin Thanh Toán

Để download các tài liệu tính phí, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Thanh toán phí tài liệu theo số tài khoản sau:

Số tài khoản: 233259399 | NGUYEN THI THANH HA, tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi

2. Gởi email đến địa chỉ mail tailieuchonloc.com@gmail.com (vui lòng ghi chú thông tin chuyển tiền và bộ tài liệu bạn đã thanh toán)

3. Chúng tôi sẽ chuyển bộ tài liệu bạn đã mua trong vòng 24h

Mọi thông tin hỗ trợ, vui lòng gởi đến địa chỉ email: tailieuchonloc.com@gmail.com